RAP GOD

Bahadır, 17, İstanbul, Basketbol, Eminem/Tupac/Wiz Khalifa, Teen Wolf/Black Sails